Relansarea agriculturii româneşti

Opera lui Ion Mihalache şi participarea partidului nostru la înfruntarea dintre țăran şi colhoz ne cer, în continuare, să fim apărătorii țăranului român.

relansarea agriculturii romanesti o prioritate
relansarea agriculturii romanesti o prioritate

de Andrei Mărgăritescu

Ţărăniştii îşi vor asuma efortul imperativ de relansare a agriculturii româneşti. Opera lui Ion Mihalache şi participarea partidului nostru la înfruntarea dintre țăran şi colhoz ne cer, în continuare, să fim apărătorii țăranului român. Publicăm alăturat câteva idei privind redresarea agriculturii româneşti ale domnului prof. univ. Gabriel Popescu, directorul Departamentului de Economie Agroalimentară şi a Mediului din Academia de Studii Economice din Bucureşti. (Aurelian Pavelescu, preşedinte PNŢCD)

1) Recunoaşterea şi res­pectul proprietăţii, cu refe­rire specială la proprietatea asupra pământului.

Măsuri:

•Intensificarea lucrărilor de cadastrare;
•Trecerea cărţilor funciare în responsabilitatea Ministerului Justiţiei;
•Subvenţionarea unei cote din costurile lucrătorilor de cadastru şi intabulare;
•Configurarea unei reţele naţionale de cadastru sub autoritatea publică;
•Elaborarea unui cod cu re­guli şi sancţiuni aspre privitor la activitatea specialiştilor în cadastru şi cărţi funciare;
•Omologarea unor borne de hotar a proprietăţilor, cu date de identificare prin CPS şi
obligarea aplicării lor de către proprietari în acţiunile de cadastrare.

2) Stimularea pieţelor agroa­limentare.

Măsuri:

•Configurarea unei reţele naţionale online de preluare, stocare, prelucrare şi valorificare a produselor agricole de la producători, cu deosebire a celor de dimensiuni mici şi foarte mici, cu centre de informare la nivelul tuturor UAT-urilor;
•Înfiinţarea şi dezvoltarea unei reţele de burse de mărfuri, specializate şi cu arie de acoperire pe zone sau bazine specializate şi cu posibilităţi de extindere în timp;
•Lansarea de proiecte pentru modernizarea târgurilor săteşti şi configurarea unei reţele proprii ale acestora, interconectată informatic.

3) Selectarea, educarea şi instruirea practică a lucrătorilor din agricultură cu aptitudini vocaţionale şi antreprenoriale certe, în activităţi şi domenii în care subiecţii pot deveni competitori performanţi în piaţa agroalimentară.

Măsuri:

• Înfiinţarea unor centre specializate de pregătire a lucrătorilor din agricultură, corespunzător dotate şi în conexiune directă cu instituţiile din reţeaua de cercetare agricolă şi cu cele din învăţământul universitar şi mediu de specialitate;
• Curricula şcolară să fie atent şi ştiinţific elaborată astfel încât receptarea informaţiilor să se producă la un maxim posibil din partea participanţilor;
• Dotarea centrelor să se facă cu tehnică de cel mai înalt grad de performanţă, iar tehnologiile prezentate să ţină cont de specificul sistemelor agricole practicate: tradiţional, industrial sau ecologic;
• Recunoaşterea profesiei de lucrător în agricultură, prin diplome speciale, aceasta fiind apreciată ca profesie de sine stătătoare în specializări recunoscute de sistemul naţional de educaţie.

4) Prioritizarea investiţiilor din agricultură, cu accent pe zonele de deal şi munte, şi finanţarea lor atât din surse private, cât şi publice. Diferenţierea proporţiilor dintre cele două surse de finanţare trebuie acceptată în funcţie de importanţa socio-economică a investiţiei sau a domeniului supus procesului de modernizare.

Măsuri:

• Susţinerea înfiinţării unor capacităţi industriale apte să producă utilaje mecanice necesare pentru exploataţiile mici şi mijloci. Rămânerile în urmă în acest domeniu sunt fără precedent în istoria modernă a României;
• Implicarea cercetării agricole, prin Institutul de Mecanizare care trebuie să ofere soluţii tehnice şi tehnologice simple, fiabile şi la preţuri reduse.

5) Elaborarea unei strategii naţionale pentru relansarea dezvoltării sectorului zootehnic, cu accent pe erbivorele mari şi mici, în zonele de deal şi munte, în sistem tradiţional şi semiindustrial.

Măsuri:

• Omologarea unor sisteme de creştere a animalelor în mod tradiţional, industrial şi ecologic pentru fermele de dimensiuni mici și mijlocii, în scopul obţinerii unor facilităţi de finanţare suplimentară;
• Acordarea de facilităţi investitorilor, suplimentar crescătorilor de animale din zonele de deal şi munte, pentru repopularea cu animale a munţilor şi creşterea puterii productive a păşunilor şi fâneţelor naturale din zonele de deal şi munte;
• Elaborarea unui cadru legislativ propriu crescătorilor de animale pentru asocierea acestora, dar şi pentru iniţierea şi dezvoltarea pieţelor agroalimentare din zonă în sistemele burselor de mărfuri.

6) Reorganizarea cercetării şi configurarea în paralel a unei reţele proprii de centre de dezvoltare şi extensie care să facă legătura cu cererea reală de material biologic de înaltă calitate din partea producătorilor agricoli.

Sursa: http://www.romanialibera.ro/politica/partide/pntcd-va-contribui-la-relansarea-agriculturii-romanesti-414991

Leave a Reply

Your email address will not be published.