Un povestitor grec, Sfântul Luca

Cercetările recente asupra Evangheliilor deschid noi orizonturi de interpretare, iar Luca e, dincolo de credințele noastre, un mare scriitor grec care a avut intuiția genială că o imensă mișcare spirituală începuse într-un colț pierdut al imperiului roman. Și el e singurul care surprinde continuitatea dintre cei doi învățători evrei: Isus și Sfântul Paul.

Luca marele apostol şi evanghelist, a fost din Antiohia Siriei celei mari, doctor cu meşteşugul, având şi ştiinta zugraviei desavârsit. Acesta aflându-se în Teba Beotiei şi doctorind pe vremea împaratului Tit Claudie, a aflat pe Sfântul Apostol Pavel şi crezând în Hristos, a părpsit rătăcirea cea părintească, şi lasându-se de tămăduirea cea trupească, s-a apucat de cea sufletească. A scris şi Evanghelia sa către oarecare dregator anume Teofil, care crezuse în Hristos, după cum o ştia de la Sfântul Apostol Pavel. După aceea a scris şi Faptele Apostolilor către acelaşi Teofil.

Sf Luca
Sf Luca

Sf. Luca este considerat patronul iconografiei

Apoi dupa ce s-a dus de la Roma şi a lăsat pe fericitul Pavel, a umblat învătând toată Grecia şi ajungând, precum se spune la optzeci de ani, a răposat cu pace; iar în locul în care a fost îngropat trupul lui, mărind Dumnezeu pe apostolul lucratorul său, a plouat colurie deasupra mormântului lui, spre semnul meşteşugului lui cel doctoricesc. (Căci coluria este o doctorie alcătuită din picături de apă de trandafiri şi din alte feluri, folositoare la boala ochilor). Pentru care a fost cunoscut şi mai mult mormântul lui de toţi. Iar Constantie feciorul marelui Constantin a adus de la Teba moaştele lui prin mijlocirea lui Artemie marele duce al Egiptului, care şi mucenic s-a făcut, şi le-a pus în biserica Sfinţilor Apostoli, sub sfânta masă, împreună cu ale lui Andrei şi ale lui Timotei. Şi se spune despre dânsul că el a zugravit întâi icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ţinând în braţe pe Domnul nostru Iisus Hristos, cu meşteşugul zugravirii cu ceară şi alte două şi cum că le-a dus apostolul la Maica Domnului să le vadă, şi aceasta ar fi zis: „Harul Celui născut din mine, prin mine să fie cu dânsele. Asemenea şi icoanele sfinţilor mai marilor apostoli”. Şi de atunci s-a împarţit în toată lumea un lucru bun ca acesta, ortodox şi întru totul cinstit.

Cei evlavioşi au impresia că știu destule despre Sfântul Luca, iar cei mai puţin informaţi au impresia că subiectul e lipsit de interes. Ambii greșesc. Cercetările recente asupra Evangheliilor deschid noi orizonturi de interpretare, iar Luca e, dincolo de credințele noastre, un mare scriitor grec care a avut intuiția genială că o imensă mișcare spirituală începuse într-un colț pierdut al imperiului roman. Și el e singurul care surprinde continuitatea dintre cei doi învățători evrei: Isus și Sfântul Paul. Opera lui trebuie citită ca un întreg: Evanghelia și Faptele Apostolilor constituie un ansamblu coerent.

Recomandăm Casa Paleologu: paleologu.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.